CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG Ngày 19 tháng 01 năm 2017

( 05/01/2017 18:09 )

CÔNG TY CỔ PHẦN

DVTM & DL DOANH SINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Ninh Bình, ngày 19 tháng 1 năm 2017             

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

GHI CHÚ

Buổi sáng

8h30 - 9h00

- Khai mạc, tuyên bố lý do và thông báo về kết quả triệu tập cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường;

- Thông qua chương trình Kỳ họp Hội đồng cổ đông bất thường;

- Bầu thư ký kỳ họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường tháng 01/2017;

- Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Kỳ họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường.

 

9h00 -10h15

Thảo luận xem xét hủy bỏ hoặc không hủy bỏ Nghị quyết 06 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh và Nghị Quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ  ngày 14 tháng 7 năm 2016 của của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh.

 

10h15-10h30

Biểu quyết thông qua nội dung.

 

10h30-11h00

Thông qua Biên bản kiểm phiếu.

 

11h00 -13h00

Nghỉ, ăn trưa

 

Buổi chiều

13h00-13h15

Thông qua chương trình họp buổi chiều

 

13h30- 15h30

Thảo luận việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Giám đốc công ty ký hợp đồng tư vấn để chuẩn bị Dự thảo Điều lệ công ty theo quy định mới theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản có liên quan để thay thế Điều lệ cũ và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh.

 

15h30-15h45

Biểu quyết thông qua nội dung

 

15h45- 16h00

Thông qua Biên bản kiểm phiếu

 

16h00-17h00

Thông qua Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường

Thông qua Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường

 

17h00

Chụp ảnh lưu niệm và bế mạc Kỳ họp

 

                                                                              

Nơi nhận:

-       Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm công chất (để lên lịch họp);

-       Ông Bùi Đức Thịnh;

-       Ông Phạm Văn Hạ;

-       Trang thông tin điện tử của công ty - http://www.vuonchimthungnham.com (để đăng tải và thông báo);

-       Phòng Hành chính - Nhân sự (để cử thư ký và phục vụ cuộc họp);

-       Lưu: VT, HSCV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Công Chất

Share Post
 • Thung Nham - thắng cảnh yên ả ở Ninh Bình

  Nằm trong quần thể danh thắng Tràng An nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình, nhưng chỉ vài năm trở lại đây, vườn chim Thung Nham mới được khách phương xa biết đến nhiều.

 • MÙA CƯỚI NÀY SAO BẠN KHÔNG CHỌN THUNG NHAM?

  Mùa cưới. Cái mùa thật lỳ lạ. Về thời gian, nó thường bắt đầu khi tiết trời se lạnh, thường khoảng tháng chín tháng mười âm lịch, nhưng rõ nhất là tháng mười hai. Lúc này, cái rét đầu đông vừa đủ khiến cho những con tim khao khát yêu thương tìm đến nhau, sưởi ấm cho nhau như một lẽ tự nhiên. Lúc này, mùa gặt cũng vừa tới. Cả một vụ chống trọi với bão dông, nắng lửa, với lụt lội, hạn hán, bây giờ là lúc người ta thanh thảnh thu hái thành quả lao động của mình. Nào quả ngon, trái ngọt, nào lúa vàng, cốm thơm…

 • Famtrip Khảo sát sản phẩm Du lịch dịch vụ Đắk Lắc

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại và Du Lịch Doanh Sinh – Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham đã tham gia Khảo sát sản phẩm Dịch vụ Du lịch được tổ chức theo kế hoạch số 6120/KH – UBND ngày 21/8/2015 của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắc về thúc đẩy Phát triển Du lịch từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2015.

 • Hội nghị các đài PTTH khu vực Sông Hồng

  Ngày 03/8, tại khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham, tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua số 3 - Đài PTTH các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2015 và hội thảo giới thiệu thiết bị công nghệ kỹ thuật phát thanh, truyền hình....

 • Trại hè Thung Nham 2015

  " Mùa hè năm nay các con sẽ làm gì ? " Đó là câu hỏi trăn chở của tất cả các bậc phụ huynh mỗi khi dịp hè đến. Khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham kết hợp với Cty TNHH MTV Dược Hậu Giang Travel, tổ chức trại hè 2015 cho các em thiếu nhi, đây là dịp để các em được vui chơi...

Lượt truy cập: 400958
Online: 2

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Ms Loan ( 0912.900.887 )
Ms Lanh ( 0915.872.886 )
Mr Quân ( 0963. 086. 555 )
 1. Nếu thắc mắc hãy liên hệ