THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 19/1/2017

( 05/01/2017 18:15 )

CÔNG TY CỔ PHẦN

DVTM & DL DOANH SINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

        

 

Số : ........./TBMH-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


Ninh Bình, ngày ….. tháng 01 năm 2017             

 

THÔNG BÁO

 MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh trân trọng kính mời:

1. Ông Bùi Đức Thịnh - Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh.

Số điện thoại: 0982 931 980.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 38A, ngõ 52, đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ liên lạc đã thông báo với công ty: Số nhà 08, ngõ 52, đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (Theo thông báo ngày 24 tháng 11 năm 2016 của ông Thịnh với Công ty)

2. Ông Phạm Văn Hạ - Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh.

Số điện thoại: 0126 2732 722.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 20 (57 mới), Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Địa chỉ liên lạc đã đăng ký với công ty: Tổ 20 (57 mới), Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Tham gia phiên họp Đại hồi đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh.

Cụ thể như sau:

1. Thời gian họp

Thời gian họp là 01 ngày làm việc, bắt đầu từ 8h30, thứ 5, ngày 19 tháng 01 năm 2017.

2. Địa điểm

Văn phòng Công ty, Khu du lịch sinh thái Vườn chim Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

3. Chương trình,  các vấn đề thảo luận và quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị

- Xem xét hủy bỏ hoặc không hủy bỏ Nghị quyết 06 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh và Nghị Quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 7 năm 2016 của của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh;

- Thảo luận về chủ trương xây dựng và ban hành Điều lệ của Công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội (Điều lệ thay thế Điều lệ cũ của Công ty).

4. Tài liệu sử dụng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

- Chương trình họp đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19 tháng 1 năm 2017.

- Điều lệ công ty cũ. Ghi chú: Các cổ đông đều đã có tài liệu này nhưng nếu cổ đông nào có yêu cầu cung cấp bản photo thì thông báo đến Phòng Hành chính - Nhân sự của Công ty để chuẩn bị và gửi cho cổ đông đó trước khi vào phòng họp.

- Thẻ biểu quyết của đại hội đồng cổ đông công ty (có thể gửi đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử).

- Văn bản của ông Bùi Đức Thịnh đề nghị Công ty xem xét hủy bỏ hoặc không hủy bỏ Nghị quyết 06 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh và Nghị Quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh (Vì ông Bùi Đức Thịnh đã có văn bản này nên chỉ gửi văn bản này cho ông Phạm Văn Hạ).

- Nghị quyết (dự thảo)

- Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;

- Quyết định tạm đình chỉ giải quyết việc kinh doanh thương mại của Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình (bản photo).

- Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh theo quy định tại các điều 15 và 140 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội.

Ghi chú: Nếu cổ đông nào ủy quyền cho người khác tham gia cuộc họp thì người nhận ủy quyền phải bảo đảm quy định không bị cấm họp theo quy định tại điều 15 và khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội.

Đề nghị các cổ đông công ty có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để cuộc họp đạt kết quả.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-       Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm công chất (để lên lịch họp);

-       Ông Bùi Đức Thịnh;

-       Ông Phạm Văn Hạ;

-       Trang thông tin điện tử của công ty - http://www.vuonchimthungnham.com (để đăng tải và thông báo);

-       Phòng Hành chính - Nhân sự (để cử thư ký và phục vụ cuộc họp);

-       Lưu: VT, HSCV.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Phạm Công Chất

Share Post
 • Thung Nham - thắng cảnh yên ả ở Ninh Bình

  Nằm trong quần thể danh thắng Tràng An nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình, nhưng chỉ vài năm trở lại đây, vườn chim Thung Nham mới được khách phương xa biết đến nhiều.

 • MÙA CƯỚI NÀY SAO BẠN KHÔNG CHỌN THUNG NHAM?

  Mùa cưới. Cái mùa thật lỳ lạ. Về thời gian, nó thường bắt đầu khi tiết trời se lạnh, thường khoảng tháng chín tháng mười âm lịch, nhưng rõ nhất là tháng mười hai. Lúc này, cái rét đầu đông vừa đủ khiến cho những con tim khao khát yêu thương tìm đến nhau, sưởi ấm cho nhau như một lẽ tự nhiên. Lúc này, mùa gặt cũng vừa tới. Cả một vụ chống trọi với bão dông, nắng lửa, với lụt lội, hạn hán, bây giờ là lúc người ta thanh thảnh thu hái thành quả lao động của mình. Nào quả ngon, trái ngọt, nào lúa vàng, cốm thơm…

 • Famtrip Khảo sát sản phẩm Du lịch dịch vụ Đắk Lắc

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại và Du Lịch Doanh Sinh – Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham đã tham gia Khảo sát sản phẩm Dịch vụ Du lịch được tổ chức theo kế hoạch số 6120/KH – UBND ngày 21/8/2015 của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắc về thúc đẩy Phát triển Du lịch từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2015.

 • Hội nghị các đài PTTH khu vực Sông Hồng

  Ngày 03/8, tại khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham, tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua số 3 - Đài PTTH các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2015 và hội thảo giới thiệu thiết bị công nghệ kỹ thuật phát thanh, truyền hình....

 • Trại hè Thung Nham 2015

  " Mùa hè năm nay các con sẽ làm gì ? " Đó là câu hỏi trăn chở của tất cả các bậc phụ huynh mỗi khi dịp hè đến. Khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham kết hợp với Cty TNHH MTV Dược Hậu Giang Travel, tổ chức trại hè 2015 cho các em thiếu nhi, đây là dịp để các em được vui chơi...

Lượt truy cập: 400938
Online: 5

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Ms Loan ( 0912.900.887 )
Ms Lanh ( 0915.872.886 )
Mr Quân ( 0963. 086. 555 )
 1. Nếu thắc mắc hãy liên hệ