• CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
  CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
  ( 25/12/2016 18:05 )

  CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM & DL DOANH SINH

  CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  NĂM 2016

                                       Ngày        tháng        năm

  (Dư kiến)

 • LUẬT DOANH NGHIỆP
  LUẬT DOANH NGHIỆP
  ( 17/12/2016 16:30 )

  QUỐC HỘI

  Số: 68/2014/QH13

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014                          

  LUẬT DOANH NGHIỆP

  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

  Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp.

 • THÔNG BÁO MỜI HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỊNH KỲ
  THÔNG BÁO MỜI HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỊNH KỲ
  ( 17/12/2016 16:03 )

  THÔNG BÁO MỜI HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỊNH KỲ

   

  Căn cứ các điều 152, 153 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội và Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh trân trọng kính mời:

  1. Ông Bùi Đức Thịnh - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh.

  Số điện thoại: 0982 931 980 . 

 • THÔNG BÁO ĐỔI NGÀY HỌP
  THÔNG BÁO ĐỔI NGÀY HỌP
  ( 17/12/2016 16:01 )

  CÔNG TY CỔ PHẦN

  DVTM & DL DOANH SINH

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

          

   


  Số : .........../TBMH-HĐQT

  (Về việc thay đổi thời gian

  họp HĐQT  định kỳ)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
     

   


  Ninh Bình, ngày ….. tháng 12 năm 2016              

   

   

  THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỊNH KỲ CÔNG TY 

 • PHIẾU BIỂU QUYẾT PHIÊN HỌP BUỔI CHIỀU
  PHIẾU BIỂU QUYẾT PHIÊN HỌP BUỔI CHIỀU
  ( 17/12/2016 16:00 )

  CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM & DL DOANH SINH

  PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỊNH KỲ

  NĂM  2016

  ----------------------

   

   

  PHIẾU BIỂU QUYẾT

   

   

  -         Họ và tên thành viên HĐQT……..………………………………………………………………

  -  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 38A, ngõ 52, đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  -  Địa chỉ liên lạc đã thông báo với công ty: Số nhà 08, ngõ 52, đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (Theo thông báo ngày 24tháng 11 năm 2016 của Ông Thịnh với Công ty)

   

 • PHIẾU BIỂU QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP BUỔI CHIỀU
  PHIẾU BIỂU QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN HỌP BUỔI CHIỀU
  ( 17/12/2016 15:56 )

  CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM & DL DOANH SINH

  PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỊNH KỲ

  NĂM  2016

  ----------------------

  PHIẾU BIỂU QUYẾT

  -         Họ và tên thành viên HĐQT……..………………………………………………………………

  -  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 38A, ngõ 52, đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  -  Địa chỉ liên lạc đã thông báo với công ty: Số nhà 08, ngõ 52, đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. (Theo thông báo ngày 24tháng 11 năm 2016 của Ông Thịnh với Công ty)

 • PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
  PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
  ( 17/12/2016 15:53 )

  CÔNG TY CỔ PHẦN DVTM & DL DOANH SINH

  PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

  NĂM  2016

  ----------------------

   

 • NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( DỰ THẢO)
  NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ( DỰ THẢO)
  ( 17/12/2016 15:51 )

  NGHỊ QUYẾT

  (Dự thảo)

  Về triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường và xây dựng Điều lệ công ty mới của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
  ( 17/12/2016 15:47 )

  NGHỊ QUYẾT

  (Dự thảo)

  Về  hủy bỏ (không hủy bỏ) Nghị quyết 06 ngày 30 tháng 6 năm 2015 của

  Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh và

  Nghị Quyết 08/NQ-ĐHĐCĐ ký ngày 14 tháng 7 năm 2016 của của Đại Hội đồng cổ đông

  Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

   
     

   

   

  HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG

  Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

  Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần DVTM&DL Doanh Sinh;Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần DVTM&DL ngày…...tháng…..năm 2016,

 • NGHỊ QUYẾT
  NGHỊ QUYẾT
  ( 16/12/2016 16:51 )

  CÔNG TY CỔ PHẦN

  DVTM & DL DOANH SINH

   

   
     

   


  Số : ........./NQ-HĐQT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   
     

   


  Ninh Bình, ngày…...tháng…..năm 2016             

   

  NGHỊ QUYẾT

  (Dự thảo)

  Về triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường và duyệt chương trình,

  nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng côt đông bất thường của Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

 • Trang: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 > >>

 • Thung Nham - thắng cảnh yên ả ở Ninh Bình

  Nằm trong quần thể danh thắng Tràng An nổi tiếng của tỉnh Ninh Bình, nhưng chỉ vài năm trở lại đây, vườn chim Thung Nham mới được khách phương xa biết đến nhiều.

 • MÙA CƯỚI NÀY SAO BẠN KHÔNG CHỌN THUNG NHAM?

  Mùa cưới. Cái mùa thật lỳ lạ. Về thời gian, nó thường bắt đầu khi tiết trời se lạnh, thường khoảng tháng chín tháng mười âm lịch, nhưng rõ nhất là tháng mười hai. Lúc này, cái rét đầu đông vừa đủ khiến cho những con tim khao khát yêu thương tìm đến nhau, sưởi ấm cho nhau như một lẽ tự nhiên. Lúc này, mùa gặt cũng vừa tới. Cả một vụ chống trọi với bão dông, nắng lửa, với lụt lội, hạn hán, bây giờ là lúc người ta thanh thảnh thu hái thành quả lao động của mình. Nào quả ngon, trái ngọt, nào lúa vàng, cốm thơm…

 • Famtrip Khảo sát sản phẩm Du lịch dịch vụ Đắk Lắc

  Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại và Du Lịch Doanh Sinh – Khu du lịch sinh thái vườn chim Thung Nham đã tham gia Khảo sát sản phẩm Dịch vụ Du lịch được tổ chức theo kế hoạch số 6120/KH – UBND ngày 21/8/2015 của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắc về thúc đẩy Phát triển Du lịch từ ngày 10 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2015.

 • Hội nghị các đài PTTH khu vực Sông Hồng

  Ngày 03/8, tại khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham, tỉnh Ninh Bình, Cụm thi đua số 3 - Đài PTTH các tỉnh Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2015 và hội thảo giới thiệu thiết bị công nghệ kỹ thuật phát thanh, truyền hình....

 • Trại hè Thung Nham 2015

  " Mùa hè năm nay các con sẽ làm gì ? " Đó là câu hỏi trăn chở của tất cả các bậc phụ huynh mỗi khi dịp hè đến. Khu du lịch sinh thái Vườn Chim Thung Nham kết hợp với Cty TNHH MTV Dược Hậu Giang Travel, tổ chức trại hè 2015 cho các em thiếu nhi, đây là dịp để các em được vui chơi...

Lượt truy cập: 352848
Online: 4

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Ms Loan ( 0912.900.887 )
Ms Lanh ( 0915.872.886 )
Mr Quân ( 0963. 086. 555 )
 1. Nếu thắc mắc hãy liên hệ